PRIVATUMO POLITIKA

Mažoji bendrija "Teledekas", įmonės kodas: 304426559, adresu Vytelių g. 17  (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo administruojamai interneto svetainei: www.teledekas.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

DUOMENŲ VALDYMO REKVIZITAI

Mūsų tinlakio adresas yra: https://teledekas.lt

MB "Teledekas"
304426559
Vytelių g. 17, Kaunas
Tel. +37063362275
El. paštas: pagalba@teledekas.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytėme mūsų Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi mūsų duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje/socialinių tinklų paskyroje, nesinaudoti mūsų turiniu ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainė ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų norodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Taisyklėse vartojamas sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos bendrajame duomenų apsaugos reglamente nr. 2016/679(ES).

KOKIA INFORMACIJA APIE JUS RENKAME?

Informaciją, kurią mums pateikiate registracijos metu ( vardas ir pavardė, el.pašto adresas, tel. numeris).

Informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių ( kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti są su kita informaciją, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes tai pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų komentarus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimą mūsų sventainių turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikro informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.

Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.

Tiesioginės rinkodaros tikslu*, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

Organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai*.

Kitais būdais su jūsų sutikimu*.

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais žvaigždute pažymėtais tikslais.

KAM ATSKEIDŽIAMA JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalimis išskyrus šiuos atvejus:

Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;

Įmonėms, kurios padeda siųsti naujienlaiškius ar atlikti kitus rinkodaros veiksmus, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

JŪSŲ TEISĖS
Duomėnų subjektas, kurio duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA
Mūsų valdomoje interneto svetainėje www.teledekas.lt rekomenduojama naudotis tik tuo atveju, jei esate vyresni nei 16 metų amžiaus. Jei esate jaunesni nei 16 metų amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo. Jei esate tėvai/globėjai ir sužinote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 metų amžiaus, naudojasi mūsų interneto svetaine, o jūs nenorite to, susisiekite el.paštu pagalba@teledekas.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kaip įmanoma greičiau.


TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE.

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsarūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.